Narenjestan Project

محل پروژه: تهران - جمشیدیه

متراژ پروژه: 9900 مترمربع

توضیحات: پروژه مذکور در 9 طبقه با کاربری مسکونی و اسکلت بتنی با دیوار برشی طراحی شده است.